سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمود ابراهيم زاده

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۳) / بازيگر (۵) / جانشين تهيه كننده (۱) / گروه فني فيلمبرداري  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   جانشين تهيه كننده   گروه فني فيلمبرداري  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دادستان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   جانشين تهيه كننده   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  چاووش (۱۳۶۹)
  ۲ -  شكار (۱۳۶۶)
  ۳ -  ترنج (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   جانشين تهيه كننده   گروه فني فيلمبرداري  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كتوني سفيد (۱۳۸۶)
  ۲ -  قهرمان (۱۳۷۰)
  ۳ -  وسوسه (۱۳۶۸)
  ۴ -  روز باشكوه (۱۳۶۷)
  ۵ -  تحفه ها (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   جانشين تهيه كننده   گروه فني فيلمبرداري  
 1. جانشين تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گلوگاه (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   جانشين تهيه كننده   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.