سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين پورحسين

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / تهيه كننده (۱) / دستيار توليد  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   دستيار توليد  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)
  ۲ -  مهاجران (۱۳۶۹)
  ۳ -  ياد و ديدار (۱۳۶۶)
  ۴ -  دست نوشته ها (۱۳۶۵)
  ۵ -  معما (۱۳۶۵)
  ۶ -  گردباد (۱۳۶۴)
  ۷ -  طائل (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   دستيار توليد  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   دستيار توليد  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.