سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اسماعيل گرامی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / جانشين مدير توليد (۱) / مدير تداركات (۶) / تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كيفر (۱۳۸۸)
  ۲ -  آرايش مرگ (۱۳۷۳)
  ۳ -  من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)
  ۴ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)
  ۵ -  مدرسه پيرمردها (۱۳۷۰)
  ۶ -  محموله (۱۳۶۶)
  ۷ -  معما (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرسدس (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تعقيب (۱۳۷۴)
  ۲ -  ترانزيت (۱۳۷۲)
  ۳ -  من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)
  ۴ -  سايه هاي هجوم (۱۳۷۱)
  ۵ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)
  ۶ -  مدرسه پيرمردها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نياز (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  محموله (۱۳۶۶)
  ۲ -  دست نوشته ها (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.