سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد تمجيدی

 زندگينامه  

حميد تمجيدي متولد 1335 تهران، فارغ التحصيل تدوين از دانشكده صدا و سيما است. وي فعاليت سينمايي را سال 1358 به عنوان تدوينگر در تلويزيون آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۵) / نويسنده (۴) / بازيگر (۳) / تهيه كننده (۳) / عكس (۱) / تدوين (۵) / طراح صحنه و لباس (۱) / طراح صحنه (۱) / آهنگساز (۱) / انتخاب موزيك (۱) / موسيقي هاي انتخابي (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   آهنگساز   انتخاب موزيك   موسيقي هاي انتخابي   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شب بي پايان (۱۳۷۸)
  ۲ -  بازي با مرگ (۱۳۷۴)
  ۳ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)
  ۴ -  گل سرخ (۱۳۶۸)
  ۵ -  سراب (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   آهنگساز   انتخاب موزيك   موسيقي هاي انتخابي   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شب بي پايان (۱۳۷۸)
  ۲ -  بازي با مرگ (۱۳۷۴)
  ۳ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)
  ۴ -  گل سرخ (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   آهنگساز   انتخاب موزيك   موسيقي هاي انتخابي   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شب بي پايان (۱۳۷۸)
  ۲ -  بازي با مرگ (۱۳۷۴)
  ۳ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   آهنگساز   انتخاب موزيك   موسيقي هاي انتخابي   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شب بي پايان (۱۳۷۸)
  ۲ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)
  ۳ -  گل سرخ (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   آهنگساز   انتخاب موزيك   موسيقي هاي انتخابي   با تشكر از  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   آهنگساز   انتخاب موزيك   موسيقي هاي انتخابي   با تشكر از  
 1. تدوين  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شب بي پايان (۱۳۷۸)
  ۲ -  بازي با مرگ (۱۳۷۴)
  ۳ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)
  ۴ -  سراب (۱۳۶۵)
  ۵ -  ملاقات (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   آهنگساز   انتخاب موزيك   موسيقي هاي انتخابي   با تشكر از  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شب بي پايان (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   آهنگساز   انتخاب موزيك   موسيقي هاي انتخابي   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چهارشنبه عزيز (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   آهنگساز   انتخاب موزيك   موسيقي هاي انتخابي   با تشكر از  
 1. آهنگساز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شب بي پايان (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   آهنگساز   انتخاب موزيك   موسيقي هاي انتخابي   با تشكر از  
 1. انتخاب موزيك  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سراب (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   آهنگساز   انتخاب موزيك   موسيقي هاي انتخابي   با تشكر از  
 1. موسيقي هاي انتخابي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ملاقات (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   عكس   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   آهنگساز   انتخاب موزيك   موسيقي هاي انتخابي   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ديپلمات (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.