سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جونيت آركين

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۳) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  بازي با مرگ (۱۳۷۴)
  ۲ -  سه رفيق (۱۳۵۵)
  ۳ -  گل پري جون (۱۳۵۳)
  ۴ -  فرزند شمشير (۱۳۵۲)
  ۵ -  اسير (۱۳۵۱)
  ۶ -  سرزمين دلاوران (۱۳۵۱)
  ۷ -  صلاح الدين ايوبي (۱۳۵۱)
  ۸ -  ظفر (۱۳۵۱)
  ۹ -  اسير خشم (۱۳۴۹)
  ۱۰ -  شيرين و فرهاد (۱۳۴۹)
  ۱۱ -  ميوه گناه (۱۳۴۹)
  ۱۲ -  نسل شجاعان (۱۳۴۸)
  ۱۳ -  يوسف و زليخا (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  عبور از مرز زندگي (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.