سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهراد بانكی

 

فيلم شناسی :   عكس (۲) / تصويربردار پشت صحنه (۱) / دستيار چهره پرداز (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   عكس   تصويربردار پشت صحنه   دستيار چهره پرداز   با تشكر از  
 1. عكس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پل سيزدهم (۱۳۸۳)
  ۲ -  بابا عزيز (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   عكس   تصويربردار پشت صحنه   دستيار چهره پرداز   با تشكر از  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پسر مريم (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   عكس   تصويربردار پشت صحنه   دستيار چهره پرداز   با تشكر از  
 1. دستيار چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پسر مريم (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   عكس   تصويربردار پشت صحنه   دستيار چهره پرداز   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.