سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كفاش عراقی

  تاريخ و محل تولد
چهارم فروردين ماه سال 1340
تهران
نام اصلي: حسن توكل نيا

 زندگينامه  

دوران تحصيلي را با اخذ مدرك ديپلم تجربي به پايان رساند و پس از 6 سال به تدريس در نهضت سوادآموزي پرداخت. سپس با گذراندن دوره آموزشي مديريت توليد فيلم واد عرصه سينما شد. و بعنوان تهيه كننده در فيلم‌هاي دخترك كنار مرداب در سال 68 به كارگرداني علي ژكان در سال 67 مدير توليد فيلم آخرين لحظه به كارگرداني آقاي فرخ انصاري بصير 69 حكايت آن مرد خوشبخت بعنوان مدير توليد 72 صليب طلايي بعنوان مدير توليد 73 خط آتش بعنوان تهيه كننده و مدير توليد 74 پاتك بعنوان تهيه كننده و مدير توليد 75 روي خط مرگ بعنوان تهيه كننده و مدير توليد 76 يورش بعنوان تهيه كننده و مدير توليد 78 دست‌هاي آلوده بعنوان تهيه كننده و مدير توليد 79 كاغذ بي خط بعنوان تهيه كننده و مدير توليد 81 ملاقات با طوطي بعنوان تهيه كننده و مدير توليد 81-82 جنايت بعنوان تهيه كننده و مدير توليد

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۲) / تهيه كننده (۱۸) / مجري طرح (۲) / مدير توليد (۱۱) / سرمايه گذار (۲) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مديوم (۱۳۸۷)
  ۲ -  چند مي گيري گريه كني (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  چند ميگيري گريه كني 2 (۱۳۹۸)
  ۲ -  سايه‌هاي موازي (۱۳۹۴)
  ۳ -  جا به جا (۱۳۹۱)
  ۴ -  نفرين (۱۳۸۹)
  ۵ -  مديوم (۱۳۸۷)
  ۶ -  اگه مي توني منو بگير (۱۳۸۵)
  ۷ -  تله (۱۳۸۴)
  ۸ -  چند مي گيري گريه كني (۱۳۸۴)
  ۹ -  باج خور (۱۳۸۲)
  ۱۰ -  جنايت (۱۳۸۲)
  ۱۱ -  ملاقات با طوطي (۱۳۸۲)
  ۱۲ -  كاغذ بي خط (۱۳۸۰)
  ۱۳ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۱۴ -  يورش (۱۳۷۶)
  ۱۵ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)
  ۱۶ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۱۷ -  خط آتش (۱۳۷۳)
  ۱۸ -  دخترك كنار مرداب (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  چند مي گيري گريه كني (۱۳۸۴)
  ۲ -  پاتك (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۱۱)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  نفرين (۱۳۸۹)
  ۲ -  مديوم (۱۳۸۷)
  ۳ -  باج خور (۱۳۸۲)
  ۴ -  ملاقات با طوطي (۱۳۸۲)
  ۵ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۶ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)
  ۷ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)
  ۸ -  صليب طلايي (۱۳۷۱)
  ۹ -  حكايت آن مرد خوشبخت (۱۳۶۹)
  ۱۰ -  دخترك كنار مرداب (۱۳۶۸)
  ۱۱ -  آخرين لحظه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)
  ۲ -  پاتك (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.