سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهرام زند

 زندگينامه  

بهرام زند در سال 1323 به دنيا آمد. وي كار دوبله را از سال 1344 و مديريت دوبلاژ را در سال 1358 آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير دوبلاژ (۳) / دوبلاژ (۱) / سرپرست گويندگان  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير دوبلاژ   دوبلاژ   سرپرست گويندگان  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير دوبلاژ   دوبلاژ   سرپرست گويندگان  
 1. مدير دوبلاژ  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پرچم هاي قلعه كاوه (۱۳۸۶)
  ۲ -  شاهزاده ايراني (۱۳۸۴)
  ۳ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير دوبلاژ   دوبلاژ   سرپرست گويندگان  
 1. دوبلاژ  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مسيح (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير دوبلاژ   دوبلاژ   سرپرست گويندگان  
 1. سرپرست گويندگان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.