سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهرام صحيحی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۸) / برنامه ريز (۱۱) / دستيار كارگردان (۳) / نويسنده (۱) / جانشين مدير توليد  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   جانشين مدير توليد  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آوازهاي سرزمين من (۱۳۹۳)
  ۲ -  آزاد راه (۱۳۸۹)
  ۳ -  كيميا و خاك (۱۳۸۷)
  ۴ -  آخرين نقش (۱۳۸۶)
  ۵ -  روي خط صفر (۱۳۸۶)
  ۶ -  آفتاب بر همه يكسان مي تابد (۱۳۸۵)
  ۷ -  حس پنهان (۱۳۸۵)
  ۸ -  راه طي شده (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   جانشين مدير توليد  
 1. برنامه ريز  : (۱۱)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آوازهاي سرزمين من (۱۳۹۳)
  ۲ -  خبر خاصي نيست (۱۳۹۳)
  ۳ -  آزاد راه (۱۳۸۹)
  ۴ -  كيميا و خاك (۱۳۸۷)
  ۵ -  آخرين نقش (۱۳۸۶)
  ۶ -  روي خط صفر (۱۳۸۶)
  ۷ -  آفتاب بر همه يكسان مي تابد (۱۳۸۵)
  ۸ -  حس پنهان (۱۳۸۵)
  ۹ -  راه طي شده (۱۳۸۴)
  ۱۰ -  بوتيك (۱۳۸۲)
  ۱۱ -  پروانه اي در باد (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   جانشين مدير توليد  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خبر خاصي نيست (۱۳۹۳)
  ۲ -  پروانه اي در باد (۱۳۸۲)
  ۳ -  پرتگاه (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   جانشين مدير توليد  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كيميا و خاك (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   جانشين مدير توليد  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تعقيب (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.