سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين چراغچی

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه (۱) / طراح چهره پردازي (۳) / چهره پرداز (۶) / دستيار چهره پرداز  (۱) فيلم شناسی :   طراح صحنه   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  كنجانچم (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. طراح چهره پردازي  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  كنجانچم (۱۳۹۶)
  ۲ -  مواجهه (۱۳۸۳)
  ۳ -  گاوخوني (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. چهره پرداز  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تك درختها (۱۳۸۶)
  ۲ -  مواجهه (۱۳۸۳)
  ۳ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)
  ۴ -  هفت پرده (۱۳۷۹)
  ۵ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۶ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. دستيار چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شبيخون (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.