سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ميرنظام الدين مدنی

 

فيلم شناسی :   گروه صحنه (۱) / مجري دكور (۵) / دكور (۵) / طراح دكور (۲) / ساخت دكور (۳) / دستيار صحنه و لباس (۱) / مسئول جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه و لباس   مسئول جلوه هاي ويژه  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گلنار (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه و لباس   مسئول جلوه هاي ويژه  
 1. مجري دكور  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شب يلدا (۱۳۸۰)
  ۲ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)
  ۳ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۴ -  پناهنده (۱۳۷۲)
  ۵ -  گلنار (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه و لباس   مسئول جلوه هاي ويژه  
 1. دكور  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بابا عزيز (۱۳۸۲)
  ۲ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)
  ۳ -  پناهنده (۱۳۷۲)
  ۴ -  هنرپيشه (۱۳۷۱)
  ۵ -  مدرسه پيرمردها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه و لباس   مسئول جلوه هاي ويژه  
 1. طراح دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بابا عزيز (۱۳۸۲)
  ۲ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه و لباس   مسئول جلوه هاي ويژه  
 1. ساخت دكور  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)
  ۲ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۳ -  طالع سعد (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه و لباس   مسئول جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه   مجري دكور   دكور   طراح دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه و لباس   مسئول جلوه هاي ويژه  
 1. مسئول جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب يلدا (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.