سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عبدالحسين محمددينی

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۱) / چاپ (۱) / ظهور (۵) / ظهور پزتيو  (۲) فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور پزتيو  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ساغر (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور پزتيو  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرعت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور پزتيو  
 1. ظهور  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۲ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)
  ۳ -  سياوش (۱۳۷۷)
  ۴ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۵ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور پزتيو  
 1. ظهور پزتيو  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نابخشوده (۱۳۷۵)
  ۲ -  سفر بخير (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.