سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / تداركات (۱) / تداركات نظامي (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  آخرين نبرد (۱۳۵۱)
  ۲ -  دزد سياهپوش (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در محاصره (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   با تشكر از  
 1. تداركات نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تونل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد باراني (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.