سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمود عابدينی

 

فيلم شناسی :   برش نگاتيو  (۱۸) فيلم شناسی :   برش نگاتيو  
 1. برش نگاتيو  : (۱۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قبرستان غيرانتفاعي (۱۳۸۹)
  ۲ -  مرگ سپيد (۱۳۸۹)
  ۳ -  درباره الي (۱۳۸۷)
  ۴ -  شبانه روز (۱۳۸۷)
  ۵ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)
  ۶ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۷ -  به آهستگي (۱۳۸۴)
  ۸ -  در به درها (۱۳۸۳)
  ۹ -  شارلاتان (۱۳۸۳)
  ۱۰ -  عروس فراري (۱۳۸۳)
  ۱۱ -  قدمگاه (۱۳۸۲)
  ۱۲ -  مهمان مامان (۱۳۸۲)
  ۱۳ -  هم نفس (۱۳۸۲)
  ۱۴ -  رسم عاشق كشي (۱۳۸۱)
  ۱۵ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۱۶ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)
  ۱۷ -  شب بي پايان (۱۳۷۸)
  ۱۸ -  شوخي (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.