سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد محمدنژاد

 

فيلم شناسی :   چاپ (۱) / ظهور (۳) / ظهور نگاتيو (۱) / تروكاژ (۱) / تصحيح رنگ (اتالوناژ)  (۹) فيلم شناسی :   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   تروكاژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوشيزه (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   تروكاژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. ظهور  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  دوشيزه (۱۳۸۱)
  ۲ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)
  ۳ -  شوخي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   تروكاژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. ظهور نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   تروكاژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. تروكاژ  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سرود تولد (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   تروكاژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. تصحيح رنگ (اتالوناژ)  : (۹)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قبرستان غيرانتفاعي (۱۳۸۹)
  ۲ -  مرگ سپيد (۱۳۸۹)
  ۳ -  درباره الي (۱۳۸۷)
  ۴ -  دلخون (۱۳۸۷)
  ۵ -  شبانه روز (۱۳۸۷)
  ۶ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)
  ۷ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۸ -  شبانه (۱۳۸۴)
  ۹ -  در به درها (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.