سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حبيب اله كاسه ساز

 زندگينامه  

در سال 1341 در شهر تهران بدنيا آمد. تحصيلات خود را در رشته سينما ادامه داد و موفق به اخذ مدرك كارشناسي رشته فيلمنامه نويسي از دانشكده سينما و تأتر از دانشگاه هنر گرديد. سوابق مسئوليتي وي عبارت است از: مدير كل توليد و پشتيباني امور سينمايي وزارت ارشاد ـ مدير كل نظارت و ارزشيابي معاونت امور سينمايي وزارت ارشاد ـ مدير عامل انجمن سينماي انقلاب و دفاع مقدس ـ عضو هيأت مديره انجمن سينماي انقلاب و دفاع مقدس ـ عضو شوراي عالي جوانان ـ عضو هيأت مديره انجمن سينماي جوان ايران ـ عضو هيأت مديره مؤسسه فرهنگي هنري بنياد روايت ـ عضو هيأت مديره شهرك سينمايي دفاع مقدس ـ عضو هيأت مديره مؤسسه رسانه هاي تصويري. وي تاكنون مدير توليد بيش از 10 فيلم سينمايي از جمله آخرين مرحله، حماسه مجنون، بازگشت از بوداپست، هور در آتش، راننده سفير و قله دنيا بود. وي همچنين در تهيه كنندگي چند سريال تلويزيوني و فيلم سينمايي از جمله فيلم هاي نوروز و فيلم سينمايي زنداني 707 فعاليت داشته و آخرين فعاليت وي تهيه كنندگي فيلم سينمايي پرنده باز كوچك كه در خصوص كودك و نوجوان است، مي باشد.

 

فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي (۱) / بازيگر (۳) / تهيه كننده (۱۵) / مشاور تهيه كننده (۱) / مجري طرح (۱) / مدير توليد (۴) / سرمايه گذار (۲) / جانشين مدير توليد (۲) / دستيار توليد (۲) / مدير تداركات (۱) / تداركات نظامي (۱) / با تشكر از  (۴) فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات نظامي   با تشكر از  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تونل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات نظامي   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)
  ۲ -  هور در آتش (۱۳۷۰)
  ۳ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات نظامي   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  مبارزان كوچك (۱۳۹۲)
  ۲ -  اخراجيها 2 (۱۳۸۷)
  ۳ -  كارناوال مرگ (۱۳۸۷)
  ۴ -  نظام از راست (۱۳۸۷)
  ۵ -  ريسمان باز (۱۳۸۶)
  ۶ -  اخراجيها (۱۳۸۵)
  ۷ -  ارابه مرگ (۱۳۸۵)
  ۸ -  پروانه اي در مه (۱۳۸۴)
  ۹ -  او (۱۳۸۲)
  ۱۰ -  كنار رودخانه (۱۳۸۲)
  ۱۱ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)
  ۱۲ -  نبات داغ (۱۳۸۱)
  ۱۳ -  پرنده باز كوچك (۱۳۸۰)
  ۱۴ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۱۵ -  نوروز (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات نظامي   با تشكر از  
 1. مشاور تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پيتزا مخلوط (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات نظامي   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات نظامي   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۲ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)
  ۳ -  راننده سفير (۱۳۷۲)
  ۴ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات نظامي   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۲ -  شوخي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات نظامي   با تشكر از  
 1. جانشين مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يك شب، يك غريبه (۱۳۷۳)
  ۲ -  زير آسمان (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات نظامي   با تشكر از  
 1. دستيار توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تونل (۱۳۷۱)
  ۲ -  مستاجر (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات نظامي   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات نظامي   با تشكر از  
 1. تداركات نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هور در آتش (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   تهيه كننده   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات نظامي   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)
  ۲ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۳ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)
  ۴ -  برج مينو (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.