سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدعلی سپانلو

 

فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از (۱) / بازيگر (۴) / گويندگان  (۱) فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   گويندگان  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خط پايان (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   گويندگان  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  رخساره (۱۳۸۰)
  ۲ -  شناسايي (۱۳۶۶)
  ۳ -  آرامش در حضور ديگران (۱۳۵۱)
  ۴ -  ستارخان (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   طرح اوليه داستان از   بازيگر   گويندگان  
 1. گويندگان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  موج طوفان (۱۳۵۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.