سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مصطفی زندی

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۲) / بازيگر (۱) / مدير توليد (۱) / سرمايه گذار (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / دستيار توليد (۱) / تصويربردار پشت صحنه (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   تصويربردار پشت صحنه   دستيار تداركات  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بندر بند (۱۳۹۹)
  ۲ -  جوجه تيغي (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   تصويربردار پشت صحنه   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دو (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   تصويربردار پشت صحنه   دستيار تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سيماي زني در دوردست (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   تصويربردار پشت صحنه   دستيار تداركات  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دنيا (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   تصويربردار پشت صحنه   دستيار تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دنيا (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   تصويربردار پشت صحنه   دستيار تداركات  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دنيا (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   تصويربردار پشت صحنه   دستيار تداركات  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   تصويربردار پشت صحنه   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سگ كشي (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.