سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

تينا پاكروان

 زندگينامه  

تينا پاكروان متولد 1356 در تهران است. داراي ليسانس کارگرداني سينما از دانشکده سينما تئاتر است و تحصيلات تکميلي سينما را در دانشگاه UCLA گذرانده است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۳) / دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۴) / انتخاب بازيگر (۱) / گروه كارگرداني (۱) / مدير برنامه ريزي (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۳) / تهيه كننده (۴) / مجري طرح (۱) / مدير توليد (۵) / سرمايه گذار (۱) / چهره پرداز (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   انتخاب بازيگر   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  لس آنجلس تهران (۱۳۹۷)
  ۲ -  نيمه شب اتفاق افتاد (۱۳۹۴)
  ۳ -  خانوم (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   انتخاب بازيگر   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يك اشتباه كوچولو (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   انتخاب بازيگر   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  وقتي همه خوابيم (۱۳۸۷)
  ۲ -  يك اشتباه كوچولو (۱۳۸۷)
  ۳ -  خواستگار محترم (۱۳۸۵)
  ۴ -  من و دبورا (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   انتخاب بازيگر   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. انتخاب بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دل شكسته (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   انتخاب بازيگر   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سگ كشي (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   انتخاب بازيگر   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يك اشتباه كوچولو (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   انتخاب بازيگر   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  لس آنجلس تهران (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   انتخاب بازيگر   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بي وزني (۱۳۹۷)
  ۲ -  خانه كاغذي (۱۳۹۵)
  ۳ -  متروپل (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   انتخاب بازيگر   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  لس آنجلس تهران (۱۳۹۷)
  ۲ -  خانه كاغذي (۱۳۹۵)
  ۳ -  نيمه شب اتفاق افتاد (۱۳۹۴)
  ۴ -  يحيي سكوت نكرد (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   انتخاب بازيگر   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  متروپل (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   انتخاب بازيگر   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  متروپل (۱۳۹۲)
  ۲ -  تجريش ناتمام (۱۳۹۰)
  ۳ -  جرم (۱۳۸۹)
  ۴ -  اخراجيها 2 (۱۳۸۷)
  ۵ -  وقتي همه خوابيم (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   انتخاب بازيگر   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  كلوپ همسران (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   انتخاب بازيگر   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  من و دبورا (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   انتخاب بازيگر   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   چهره پرداز   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آنچه مردان درباره‌ي زنان نمي‌دانند (۱۳۹۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.