سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن صادقی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۲) / بازيگر (۶) / آهنگساز (۱) / صدابردار (۳) / ميكس (۱) / امور فني صدا (۵) / افكت (۶) / برش نگاتيو  (۳) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   آهنگساز   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   برش نگاتيو  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)
  ۲ -  در مسلخ عشق (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   آهنگساز   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   برش نگاتيو  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عروسي مهتاب (۱۳۷۵)
  ۲ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۳ -  تا مرز ديدار (۱۳۶۸)
  ۴ -  توهم (۱۳۶۴)
  ۵ -  آن سفر كرده (۱۳۶۳)
  ۶ -  ديار عاشقان (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   آهنگساز   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   برش نگاتيو  
 1. آهنگساز  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  حقه بازان (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   آهنگساز   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   برش نگاتيو  
 1. صدابردار  : (۳)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  هارون و قارون (۱۳۴۶)
  ۲ -  خروس جنگي (۱۳۴۴)
  ۳ -  مرخصي اجباري (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   آهنگساز   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   برش نگاتيو  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  حقه بازان (۱۳۴۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   آهنگساز   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   برش نگاتيو  
 1. امور فني صدا  : (۵)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  شكار شوهر (۱۳۴۷)
  ۲ -  هارون و قارون (۱۳۴۶)
  ۳ -  خروس جنگي (۱۳۴۴)
  ۴ -  مرخصي اجباري (۱۳۴۴)
  ۵ -  جاهل محل (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   آهنگساز   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   برش نگاتيو  
 1. افكت  : (۶)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  گناه من چيست (۱۳۴۳)
  ۲ -  با معرفت ها (۱۳۴۲)
  ۳ -  پرتگاه مخوف (۱۳۴۲)
  ۴ -  خشم و فرياد (۱۳۴۲)
  ۵ -  دختر ساري (۱۳۴۲)
  ۶ -  زنگ هاي خطر (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   آهنگساز   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   برش نگاتيو  
 1. برش نگاتيو  : (۳)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  داماد فراري (۱۳۴۵)
  ۲ -  مرخصي اجباري (۱۳۴۴)
  ۳ -  همه سر حريف (۱۳۴۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.