سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد حمزه ابيازنی

نام اصلي: حميد حمزه

 زندگينامه  

حميد حمزه ابيازني سال 1333 در تهران متولد شد. ليسانس تئاتر. همسر وي سوده انصاري چهره پرداز مي باشد. در گروه كارگرداني نيز مشغول به كار بود. وي در تاريخ 10 تير ماه 91 در سن 59 سالگي دار فاني را وداع گفت. روحش شاد و يادش گرامي

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۶) / گروه كارگرداني (۲) / بازيگر (۲) / عكس (۱) / طراح چهره پردازي (۴) / چهره پرداز  (۱۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   عكس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مهره (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   عكس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز  
 1. دستيار كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بال هاي سپيد (۱۳۷۷)
  ۲ -  مهره (۱۳۷۶)
  ۳ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)
  ۴ -  رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)
  ۵ -  مجنون (۱۳۶۹)
  ۶ -  ماهي (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   عكس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز  
 1. گروه كارگرداني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)
  ۲ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   عكس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)
  ۲ -  سراب (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   عكس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سمفوني تهران (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   عكس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز  
 1. طراح چهره پردازي  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مهره (۱۳۷۶)
  ۲ -  عبور از تله (۱۳۷۲)
  ۳ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)
  ۴ -  رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   عكس   طراح چهره پردازي   چهره پرداز  
 1. چهره پرداز  : (۱۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)
  ۲ -  سمفوني تهران (۱۳۷۳)
  ۳ -  سايه هاي هجوم (۱۳۷۱)
  ۴ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)
  ۵ -  مجنون (۱۳۶۹)
  ۶ -  ستاره و الماس (۱۳۶۷)
  ۷ -  صعود (۱۳۶۶)
  ۸ -  ماهي (۱۳۶۶)
  ۹ -  سراب (۱۳۶۵)
  ۱۰ -  شبح كژدم (۱۳۶۵)
  ۱۱ -  سامان (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.