سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هوشنگ نيك پور

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۵) / منشي صحنه (۱) / تدوين (۹) / دستيار تدوين (۱) / ميكس (۱) / امور صدا (۱) / امور فني صدا (۲) / دستيار صدابردار (۱) / سينك صدا (۱) / افكت  (۲) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   تدوين   دستيار تدوين   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   افكت  
 1. دستيار كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شبگرد (۱۳۵۴)
  ۲ -  ميرم بابا بخرم (۱۳۵۳)
  ۳ -  بابا نان داد (۱۳۵۱)
  ۴ -  عباسه و جعفر برمكي (۱۳۵۱)
  ۵ -  غلام ژاندارم (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   تدوين   دستيار تدوين   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   افكت  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جبار سرجوخه فراري (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   تدوين   دستيار تدوين   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   افكت  
 1. تدوين  : (۹)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شب بخير غريبه (۱۳۸۰)
  ۲ -  تابع قانون (۱۳۷۱)
  ۳ -  آري چنين بود (۱۳۶۷)
  ۴ -  زنجيرهاي ابريشمي (۱۳۶۴)
  ۵ -  حادثه (۱۳۶۳)
  ۶ -  شكار در شب (۱۳۶۳)
  ۷ -  ما ايستاده ايم (۱۳۶۳)
  ۸ -  يك روز گرم (۱۳۶۳)
  ۹ -  كيلومتر پنج (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   تدوين   دستيار تدوين   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   افكت  
 1. دستيار تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  محكومين بهشت (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   تدوين   دستيار تدوين   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   افكت  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بازي بزرگان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   تدوين   دستيار تدوين   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   افكت  
 1. امور صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هدف سخت (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   تدوين   دستيار تدوين   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   افكت  
 1. امور فني صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)
  ۲ -  پرده آخر (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   تدوين   دستيار تدوين   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   افكت  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شبيخون (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   تدوين   دستيار تدوين   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   افكت  
 1. سينك صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  محكومين بهشت (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   منشي صحنه   تدوين   دستيار تدوين   ميكس   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   افكت  
 1. افكت  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  هور در آتش (۱۳۷۰)
  ۲ -  بازي بزرگان (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.