سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اسماعيل عليپور

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۲) / گروه كارگرداني (۱) / منشي صحنه (۴) / بازيگر (۴) / برش نگاتيو  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   بازيگر   برش نگاتيو  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نطفه شوم (۱۳۸۷)
  ۲ -  پنجاه روز التهاب (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   بازيگر   برش نگاتيو  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سلام به انتظار (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   بازيگر   برش نگاتيو  
 1. منشي صحنه  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  نطفه شوم (۱۳۸۷)
  ۲ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)
  ۳ -  سلام به انتظار (۱۳۷۴)
  ۴ -  صخره هميشه سبز (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   بازيگر   برش نگاتيو  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پنجاه روز التهاب (۱۳۷۲)
  ۲ -  باغ سيد (۱۳۶۸)
  ۳ -  پرواز پنجم ژوئن (۱۳۶۸)
  ۴ -  پرچمدار (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   بازيگر   برش نگاتيو  
 1. برش نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.