سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن چودن

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / با تشكر از  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ازدواج در وقت اضافه (۱۳۸۸)
  ۲ -  به كبودي ياس (۱۳۸۷)
  ۳ -  چار چنگولي (۱۳۸۷)
  ۴ -  نفوذي (۱۳۸۷)
  ۵ -  غوغا (۱۳۸۱)
  ۶ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۲ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۳ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.