سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن رشيدقامت

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / تدوين (۱) / دستيار تدوين (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تدوين   دستيار تدوين   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چند كيلو خرما براي مراسم تدفين (۱۳۸۴)
  ۲ -  آوازهاي سرزمين مادري ام (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تدوين   دستيار تدوين   با تشكر از  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تدوين   دستيار تدوين   با تشكر از  
 1. دستيار تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زماني براي مستي اسبها (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تدوين   دستيار تدوين   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نامه هاي باد (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.