سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيدمحمد حسين زاده

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار اول فيلمبردار (۳) / دستيار دوم فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۴) / دستيار فيلمبردار (۴) / سينه موبيل (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۴) / گروه صحنه (۱) / گروه فني  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   گروه صحنه   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرار از جهنم (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   گروه صحنه   گروه فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آن مرد آمد (۱۳۸۶)
  ۲ -  خاك آشنا (۱۳۸۶)
  ۳ -  صد سال به اين سالها (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   گروه صحنه   گروه فني  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خدا نزديك است (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   گروه صحنه   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ميم مثل مادر (۱۳۸۵)
  ۲ -  تقاطع (۱۳۸۴)
  ۳ -  ديشب باباتو ديدم آيدا (۱۳۸۳)
  ۴ -  فرار از جهنم (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   گروه صحنه   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۲ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)
  ۳ -  غروب شد بيا (۱۳۸۳)
  ۴ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   گروه صحنه   گروه فني  
 1. سينه موبيل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نوروز (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   گروه صحنه   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  غوغا (۱۳۸۱)
  ۲ -  نفس عميق (۱۳۸۰)
  ۳ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۴ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   گروه صحنه   گروه فني  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   گروه صحنه   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۲ -  جاي امن (۱۳۷۲)
  ۳ -  تونل (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.