سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

قنبر دلشادی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / گروه توليد (۱) / تداركات (۴) / گروه تداركات (۵) / دستيار تداركات (۲) / خدمات (۱) / حمل و نقل  (۲)



 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ارثيه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روز فرشته (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ديپلمات (۱۳۷۴)
  ۲ -  دايان باخ (۱۳۷۱)
  ۳ -  دو روي سكه (۱۳۷۱)
  ۴ -  شانس زندگي (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زهر عسل (۱۳۸۱)
  ۲ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)
  ۳ -  خاكستري (۱۳۷۹)
  ۴ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۵ -  آواز تهران (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عقرب (۱۳۷۵)
  ۲ -  ارثيه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  غريبانه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تحفه هند (۱۳۷۳)
  ۲ -  دره شاپرك ها (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.