سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی قوی تن

  تاريخ و محل تولد
اول مرداد ماه سال 1343
درگز

 زندگينامه  

علي قوي تن متولد 1343 درگز است. وي فعاليت سينمايي را سال 1361 با ساخت فيلمهاي كوتاه 8 م.م و 16 م.م و مستند آغار كرد و سال 1368 با ساخت فيلم نيمه بلند «غبار» و دريافت مجوز حرفه اي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وارد سينماي حرفه اي شد. فيلم «عشق من، شهر من» نخستين فيلم سينمايي اوست.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۳) / نويسنده (۱۰) / طرح اوليه داستان از (۱) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۱۰) / مجري طرح (۱) / سرمايه گذار (۱) / پرداخت نهايي (۱) / تدوين (۲) / طراح صحنه و لباس (۵) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۱۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  روياي سهراب (۱۳۹۷)
  ۲ -  آسمان آبي مادرم (۱۳۹۳)
  ۳ -  بازگشت (۱۳۹۲)
  ۴ -  آفتاب، مهتاب، زمين (۱۳۹۱)
  ۵ -  پرواز بادبادكها (۱۳۹۰)
  ۶ -  سنجاقك هاي بركه سبز (۱۳۸۹)
  ۷ -  نسكافه داغ داغ (۱۳۸۵)
  ۸ -  سرود تولد (۱۳۸۳)
  ۹ -  آدمك ها (۱۳۸۰)
  ۱۰ -  تنها (۱۳۷۶)
  ۱۱ -  توطئه (۱۳۷۴)
  ۱۲ -  ضربه طوفان (۱۳۷۲)
  ۱۳ -  عشق من ـ شهر من (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آسمان آبي مادرم (۱۳۹۳)
  ۲ -  بازگشت (۱۳۹۲)
  ۳ -  آفتاب، مهتاب، زمين (۱۳۹۱)
  ۴ -  پرواز بادبادكها (۱۳۹۰)
  ۵ -  سنجاقك هاي بركه سبز (۱۳۸۹)
  ۶ -  نسكافه داغ داغ (۱۳۸۵)
  ۷ -  سرود تولد (۱۳۸۳)
  ۸ -  آدمك ها (۱۳۸۰)
  ۹ -  تنها (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  توطئه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ضربه طوفان (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تنها (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بازگشت (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  روياي سهراب (۱۳۹۷)
  ۲ -  آسمان آبي مادرم (۱۳۹۳)
  ۳ -  بازگشت (۱۳۹۲)
  ۴ -  آفتاب، مهتاب، زمين (۱۳۹۱)
  ۵ -  پرواز بادبادكها (۱۳۹۰)
  ۶ -  سنجاقك هاي بركه سبز (۱۳۸۹)
  ۷ -  دويدن در ميان ابرها (۱۳۸۷)
  ۸ -  نسكافه داغ داغ (۱۳۸۵)
  ۹ -  تنها (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  توطئه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آدمك ها (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تنها (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. پرداخت نهايي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق من ـ شهر من (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نسكافه داغ داغ (۱۳۸۵)
  ۲ -  سرود تولد (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آسمان آبي مادرم (۱۳۹۳)
  ۲ -  آفتاب، مهتاب، زمين (۱۳۹۱)
  ۳ -  پرواز بادبادكها (۱۳۹۰)
  ۴ -  سرود تولد (۱۳۸۳)
  ۵ -  تنها (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.