سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هوشنگ نوری

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۳) / بازيگر (۶) / گروه فني فيلمبرداري (۲) / دستيار صدابردار (۱) / گروه فني  (۴) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صدابردار   گروه فني  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۲ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)
  ۳ -  تاراج (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صدابردار   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  قصه دلها (۱۳۸۵)
  ۲ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۳ -  مرسدس (۱۳۷۶)
  ۴ -  سلطان (۱۳۷۵)
  ۵ -  جهنم سبز (۱۳۷۴)
  ۶ -  دلار (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صدابردار   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  گروگان (۱۳۷۴)
  ۲ -  مرگ پلنگ (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صدابردار   گروه فني  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صدابردار   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  طوبي (۱۳۶۷)
  ۲ -  خبرچين (۱۳۶۶)
  ۳ -  سايه هاي غم (۱۳۶۶)
  ۴ -  بگذار زندگي كنم (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.