سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سينا گنجوی

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان (۲) / دستيار كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۱) / تدوين (۲) / كارآموز تدوين  (۱) فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   تدوين   كارآموز تدوين  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خاك آشنا (۱۳۸۶)
  ۲ -  ميم مثل مادر (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   تدوين   كارآموز تدوين  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نسل جادويي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   تدوين   كارآموز تدوين  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مقلد شيطان (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   تدوين   كارآموز تدوين  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  شهربانو (۱۳۹۸)
  ۲ -  پاسيو (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   تدوين   كارآموز تدوين  
 1. كارآموز تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كاغذ بي خط (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.