سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهروز آذريون

 

فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۵) / گروه فني فيلمبرداري (۲) / امور فني صدا (۱) / امور فني  (۳) فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني صدا   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كودك و سرباز (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني صدا   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۵)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرستار شب (۱۳۶۶)
  ۲ -  خبرچين (۱۳۶۶)
  ۳ -  ملاقات (۱۳۶۵)
  ۴ -  آب، باد، خاك (۱۳۶۴)
  ۵ -  زخمه (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني صدا   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زير نور ماه (۱۳۷۹)
  ۲ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني صدا   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دادشاه (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني صدا   امور فني  
 1. امور فني  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  كلام حق (۱۳۵۶)
  ۲ -  صمد خوشبخت مي شود (۱۳۵۴)
  ۳ -  سازش (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.