سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا بهاری

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / دستيار دوم كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۲) / گروه كارگرداني (۱) / منشي صحنه (۴) / عكس (۱) / فيلمبردار پشت صحنه (۱) / افكت  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   افكت  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروسي حسين (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   افكت  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كودك و سرباز (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   افكت  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروسي حسين (۱۳۸۳)
  ۲ -  اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   افكت  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زير نور ماه (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   افكت  
 1. منشي صحنه  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)
  ۲ -  اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)
  ۳ -  زير نور ماه (۱۳۷۹)
  ۴ -  كودك و سرباز (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   افكت  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كودك و سرباز (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   افكت  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  هيس! دخترها فرياد نمي زنند (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   افكت  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بالابان (۱۳۸۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.