سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كرامت ستايشگر

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / مدير تداركات (۱) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)
  ۲ -  مسافران مهتاب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مسافران مهتاب (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.