سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سهراب ميرسپاسی

 

فيلم شناسی :   تدوين (۲۴) / صداگذار (۲) / ميكس (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   تدوين   صداگذار   ميكس   با تشكر از  
 1. تدوين  : (۲۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  چهره به چهره (۱۳۸۷)
  ۲ -  نطفه شوم (۱۳۸۷)
  ۳ -  طبل بزرگ زير پاي چپ (۱۳۸۳)
  ۴ -  مشت بر پوست (موشو) (۱۳۸۱)
  ۵ -  مه بانو (۱۳۸۰)
  ۶ -  ازدواج غيابي (۱۳۷۹)
  ۷ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۸ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۹ -  غاز مهاجر (۱۳۷۸)
  ۱۰ -  معصوم (۱۳۷۷)
  ۱۱ -  پرواز روح (۱۳۷۶)
  ۱۲ -  ياسهاي وحشي (۱۳۷۶)
  ۱۳ -  متهم (۱۳۷۵)
  ۱۴ -  سكوت كوهستان (۱۳۷۴)
  ۱۵ -  فردا روز ديگري است (۱۳۷۴)
  ۱۶ -  انتهاي قدرت (۱۳۷۳)
  ۱۷ -  كوچه و موزه (۱۳۷۳)
  ۱۸ -  سپيديال (۱۳۷۲)
  ۱۹ -  باز باران (۱۳۷۱)
  ۲۰ -  سوء ظن (۱۳۷۱)
  ۲۱ -  آقاي بخشدار (۱۳۷۰)
  ۲۲ -  به خاطر همه چيز (۱۳۶۹)
  ۲۳ -  راز كوكب (۱۳۶۸)
  ۲۴ -  گودال (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   تدوين   صداگذار   ميكس   با تشكر از  
 1. صداگذار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سپيديال (۱۳۷۲)
  ۲ -  باز باران (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   تدوين   صداگذار   ميكس   با تشكر از  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آقاي بخشدار (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   تدوين   صداگذار   ميكس   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  معصوم (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.