سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن سلطانی

  تاريخ و محل تولد
دوم شهريور ماه سال 1329
تهران

 زندگينامه  

حسن سلطاني در سال 1329 در تهران متولد شد. از سال 1352 با فيلم «غريبه و مه» وارد عرصه سينما شد و پس از آن به ترتيب با فيلم ها و سريال هاي «دليران تنگستان» (1354)، «آتش بدون دود» (1355)، «حامي و كامي» (1356)، «چنين حكايت» (1356)، «حياط پشتي» (1358)، «پيش پرده» (1358)، «ديوار سفيد» (1358)، «ستاره دنباله دار» (1359)، «نينوا» (1359)، «دست شيطان» (1360)، «مرگ سفيد» (1361) به عنوان دستيار مشغول به كار شد.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / سرمايه گذار (۱) / مدير فيلمبرداري (۷) / فيلمبردار (۱۰) / دستيار فيلمبردار (۶) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / دستيار تداركات (۱) / با تشكر از (۲) / گروه فني (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  فاني (۱۳۶۸)
  ۲ -  طائل (۱۳۶۳)
  ۳ -  مرگ سفيد (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دعوت به شام (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  اين زن حقش را مي‌خواهد (۱۳۹۴)
  ۲ -  لوكوموتيوران (۱۳۷۹)
  ۳ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)
  ۴ -  معصوم (۱۳۷۷)
  ۵ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)
  ۶ -  جاده عشق (۱۳۷۲)
  ۷ -  باز باران (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۱۰)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شوك (۱۳۷۵)
  ۲ -  جاده عشق (۱۳۷۲)
  ۳ -  تويي كه نمي شناختمت (۱۳۶۹)
  ۴ -  فاني (۱۳۶۸)
  ۵ -  افق (۱۳۶۷)
  ۶ -  معما (۱۳۶۵)
  ۷ -  ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)
  ۸ -  اتوبوس (۱۳۶۴)
  ۹ -  طائل (۱۳۶۳)
  ۱۰ -  مردي كه زياد مي دانست (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۶)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)
  ۲ -  بازجويي يك جنايت (۱۳۶۲)
  ۳ -  مرگ سفيد (۱۳۶۲)
  ۴ -  نينوا (۱۳۶۲)
  ۵ -  دست شيطان (۱۳۶۰)
  ۶ -  غريبه و مه (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دو سرنوشت (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مدرسه اي كه مي رفتيم (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)
  ۲ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ستاره دنباله دار (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  نينوا (۱۳۶۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.