سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كامبيز دارابی

 زندگينامه  

كامبيز دارابي متولد 1354 تهران. از جمله فعاليت هاي وي فيلم هاي مرد عوضي، غوغا، سفر به هيدالو، چهارانگشتي، نفوذي، ازدواج در وقت اضافه، پايان دوم و... در سمت هاي دستيار طراح صحنه و لباس و يا دستيار اول كارگردان و برنامه ريز بوده است.

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۶) / برنامه ريز (۴) / دستيار كارگردان (۳) / مدير برنامه ريزي (۳) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۱) / دستيار طراح صحنه و لباس (۳) / دستيار دكور (۱) / دستيار صحنه (۳) / دستيار صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   دستيار طراح صحنه و لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آينه شمعدون (۱۳۹۱)
  ۲ -  خودزني (۱۳۹۰)
  ۳ -  پايان دوم (۱۳۸۹)
  ۴ -  ازدواج در وقت اضافه (۱۳۸۸)
  ۵ -  چار چنگولي (۱۳۸۷)
  ۶ -  نفوذي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   دستيار طراح صحنه و لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. برنامه ريز  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پايان دوم (۱۳۸۹)
  ۲ -  پريناز (۱۳۸۹)
  ۳ -  چار چنگولي (۱۳۸۷)
  ۴ -  نفوذي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   دستيار طراح صحنه و لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پريناز (۱۳۸۹)
  ۲ -  سفر به هيدالو (۱۳۸۴)
  ۳ -  غوغا (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   دستيار طراح صحنه و لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آينه شمعدون (۱۳۹۱)
  ۲ -  خودزني (۱۳۹۰)
  ۳ -  ازدواج در وقت اضافه (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   دستيار طراح صحنه و لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   دستيار طراح صحنه و لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آلرژي (۱۳۹۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   دستيار طراح صحنه و لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار طراح صحنه و لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  غوغا (۱۳۸۱)
  ۲ -  ارتفاع پست (۱۳۸۰)
  ۳ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   دستيار طراح صحنه و لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   دستيار طراح صحنه و لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)
  ۲ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۳ -  لاك پشت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   دستيار طراح صحنه و لباس   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.