سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا معتمدی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / گروه كارگرداني (۱) / نويسنده (۴) / طرح اوليه داستان از (۱) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / مشاور فيلمنامه (۱) / بازيگر  (۵) فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)

  ۱ -  چرا گريه نميکني (۱۴۰۱)
  ۲ -  رضا (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر  
 1. نويسنده  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  رضا (۱۳۹۶)
  ۲ -  متل قو (۱۳۹۱)
  ۳ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۸۷)
  ۴ -  صحنه جرم، ورود ممنوع! (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  من بن لادن نيستم (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در امتداد شهر (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  چرا گريه نميکني (۱۴۰۱)
  ۲ -  رضا (۱۳۹۶)
  ۳ -  مسيح (۱۳۸۴)
  ۴ -  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)
  ۵ -  كمين (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.