سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير تاجيك

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / مدير تهيه (۱) / مدير تداركات  (۵) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير تداركات  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  الهه زيگورات (۱۳۸۲)
  ۲ -  اگر برگي نريزد (۱۳۵۵)
  ۳ -  هم قسم (۱۳۵۴)
  ۴ -  ابرمرد (۱۳۵۳)
  ۵ -  زير پوست شب (۱۳۵۳)
  ۶ -  ماجراجويان خشن (۱۳۵۳)
  ۷ -  باجناق (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير تداركات  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مادر جونم عاشق شده (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  همراهان (۱۳۵۶)
  ۲ -  مرد ناآرام (۱۳۵۴)
  ۳ -  هم قسم (۱۳۵۴)
  ۴ -  زير پوست شب (۱۳۵۳)
  ۵ -  ماجراجويان خشن (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.