سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كاظم ايزدی پور

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۴) / مدير توليد (۱) / دستيار صحنه (۱) / امور فني صدا (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير توليد   دستيار صحنه   امور فني صدا   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جيب برها به بهشت نمي روند (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير توليد   دستيار صحنه   امور فني صدا   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  جيب برها به بهشت نمي روند (۱۳۷۰)
  ۲ -  ستاره و الماس (۱۳۶۷)
  ۳ -  آن سوي آتش (۱۳۶۶)
  ۴ -  خط پايان (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير توليد   دستيار صحنه   امور فني صدا   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تنوره ديو (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير توليد   دستيار صحنه   امور فني صدا   با تشكر از  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تنوره ديو (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير توليد   دستيار صحنه   امور فني صدا   با تشكر از  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شبح كژدم (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مدير توليد   دستيار صحنه   امور فني صدا   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.