سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس رحمانی پور

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۳) / گروه فيلمبرداري (۲) / نور (۲) / دستيار فيلمبردار (۸) / گروه فني فيلمبرداري  (۷) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عيار 14 (۱۳۸۷)
  ۲ -  جعبه موسيقي (۱۳۸۶)
  ۳ -  ماه شب چهارده (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تصميم كبرا (۱۳۸۵)
  ۲ -  فرار از جهنم (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. نور  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مهره (۱۳۷۶)
  ۲ -  ماه مهربان (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دلخون (۱۳۸۷)
  ۲ -  طبل بزرگ زير پاي چپ (۱۳۸۳)
  ۳ -  اشك سرما (۱۳۸۲)
  ۴ -  شهر زيبا (۱۳۸۲)
  ۵ -  قطار كودكي (۱۳۸۱)
  ۶ -  نفس عميق (۱۳۸۰)
  ۷ -  گريز (۱۳۷۱)
  ۸ -  هامون (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سه مرد عامي (۱۳۷۲)
  ۲ -  بازيچه (۱۳۷۱)
  ۳ -  بيا با من (۱۳۷۱)
  ۴ -  اميد (۱۳۷۰)
  ۵ -  بانو (۱۳۷۰)
  ۶ -  برخورد (۱۳۷۰)
  ۷ -  ابليس (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.