سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مسعود كلانتری

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۶) / با تشكر از  (۹) فيلم شناسی :   لابراتوار   با تشكر از  
 1. لابراتوار  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هفت پرده (۱۳۷۹)
  ۲ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)
  ۳ -  چريكه هورام (۱۳۷۸)
  ۴ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)
  ۵ -  مصائب شيرين (۱۳۷۷)
  ۶ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باران (۱۳۷۹)
  ۲ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)
  ۳ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۴ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۵ -  طوطيا (۱۳۷۷)
  ۶ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)
  ۷ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۸ -  سيب (۱۳۷۶)
  ۹ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.