سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

آزاده قوام

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس (۴) / گروه صحنه (۱) / طراح لباس (۴) / دستيار لباس (۱) / دستيار صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   گروه صحنه   طراح لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دم سرخ ها (۱۳۹۶)
  ۲ -  شب لرزه (۱۳۹۶)
  ۳ -  صفر (۱۳۹۳)
  ۴ -  عشق و جنون (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   گروه صحنه   طراح لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كتاب قانون (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   گروه صحنه   طراح لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح لباس  : (۴)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)

  ۱ -  پرويزخان (۱۴۰۲)
  ۲ -  پير پسر (۱۴۰۰)
  ۳ -  درياچه ماهي (۱۳۹۵)
  ۴ -  رگ خواب (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   گروه صحنه   طراح لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حقيقت گمشده (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   گروه صحنه   طراح لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كاغذ بي خط (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.