سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن تقوايی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۵) / گروه كارگرداني (۱) / طرح اوليه داستان از (۱) / بازيگر (۱) / تدوين  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تدوين  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  قصه خيابان دراز (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تدوين  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كاغذ بي خط (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تدوين  
 1. دستيار كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  شكوه بازگشت (۱۳۷۱)
  ۲ -  اي ايران (۱۳۶۸)
  ۳ -  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)
  ۴ -  نفرين (۱۳۵۲)
  ۵ -  آرامش در حضور ديگران (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تدوين  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قصه هاي كيش(اپيزود اول، كشتي يوناني) (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تدوين  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  قصه خيابان دراز (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تدوين  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  اسرار گنج دره جني (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تدوين  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  قصه خيابان دراز (۱۳۵۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.