سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهناز محرر

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / طراح لباس  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح لباس  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سنگ، كاغذ، قيچي (۱۳۸۵)
  ۲ -  دختر ايروني (۱۳۸۱)
  ۳ -  سايه روشن (۱۳۸۰)
  ۴ -  آبي (۱۳۷۹)
  ۵ -  چشمهايش (۱۳۷۸)
  ۶ -  زن امروز (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح لباس  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گرداب (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.