سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی نصيری نيا

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار طراح صحنه (۱) / طراح صحنه و لباس (۱۲) / طراح صحنه (۱) / مدير صحنه (۱) / مجري دكور (۱) / دستيار صحنه (۱) / دستيار صحنه و لباس (۱) / جلوه هاي ويژه  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ملك سليمان (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آفتاب نيمه شب (۱۳۹۸)
  ۲ -  كاكا (۱۳۹۸)
  ۳ -  كمدي انساني (۱۳۹۵)
  ۴ -  رسوايي 2 (۱۳۹۴)
  ۵ -  شهابي از جنس نور (۱۳۹۲)
  ۶ -  روزهاي زندگي (۱۳۹۰)
  ۷ -  بيداري (۱۳۸۷)
  ۸ -  كلبه (۱۳۸۷)
  ۹ -  پل سيزدهم (۱۳۸۳)
  ۱۰ -  بر بوم زمان (اپيزود اول) (۱۳۸۲)
  ۱۱ -  بر بوم زمان (اپيزود دوم) (۱۳۸۲)
  ۱۲ -  بر بوم زمان (اپيزود سوم) (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سلطان (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشمهايش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه  
 1. مجري دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشمهايش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  صنوبر (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بر بوم زمان (اپيزود اول) (۱۳۸۲)
  ۲ -  بر بوم زمان (اپيزود دوم) (۱۳۸۲)
  ۳ -  بر بوم زمان (اپيزود سوم) (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.