سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

غفار رضايی

  تاريخ و محل تولد
بيست و پنجم شهريور ماه سال 1334
تهران

 زندگينامه  

غفار رضايي در سال 1334 در تهران متولد شد. او كه در يك خانواده ي كارگري بزرگ شده بود به تحصيل ادامه داد و بعد از گذراندن دبيرستان و هنرستان هنرهاي زيبا وارد دانشكده هنرهاي دراماتيك شد. بعد از پايان گرفتن دانشكده، فعاليت خود را در رشته ي طراحي صحنه و لباس و همچنين اجراي طرح هاي خود شروع نمود و در عرصه هاي مختلف هنري از جمله سينما، تئاتر، نقاشي و خطاطي به كار مشغول گرديد.

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۳) / تهيه كننده (۱) / گروه توليد (۱) / مدير توليد (۴) / جانشين مدير توليد (۲) / طراح صحنه و لباس (۱۴) / مدير هنري (۱) / طراح صحنه (۳) / مجري دكور (۶) / دكور (۱) / مدير تداركات (۵) / تداركات (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سيمرغ (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  بلوف (۱۳۷۲)
  ۲ -  آباداني ها (۱۳۷۱)
  ۳ -  جاهل ها و ژيگول ها (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شريك زندگي (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قرباني (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  روز ديدار (۱۳۷۴)
  ۲ -  سيمرغ (۱۳۶۶)
  ۳ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)
  ۴ -  عقاب ها (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. جانشين مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شب دهم (۱۳۶۸)
  ۲ -  زمزمه (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ساكن خانه چوبي (۱۳۹۱)
  ۲ -  شب كايت ها (۱۳۸۲)
  ۳ -  مه بانو (۱۳۸۰)
  ۴ -  دلباخته (۱۳۷۸)
  ۵ -  لژيون (۱۳۷۷)
  ۶ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)
  ۷ -  روزي كه خواستگار آمد (۱۳۷۵)
  ۸ -  خلع سلاح (۱۳۷۳)
  ۹ -  مرد پنجم (۱۳۷۳)
  ۱۰ -  روز فرشته (۱۳۷۲)
  ۱۱ -  آباداني ها (۱۳۷۱)
  ۱۲ -  دايان باخ (۱۳۷۱)
  ۱۳ -  پرنده آهنين (۱۳۷۰)
  ۱۴ -  پيكرتراش ـ از عوج تا اوج (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. مدير هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ابراهيم خليل الله (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  قلاده هاي طلا (۱۳۹۰)
  ۲ -  ابراهيم خليل الله (۱۳۸۴)
  ۳ -  بانوي من (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. مجري دكور  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  لژيون (۱۳۷۷)
  ۲ -  مرد پنجم (۱۳۷۳)
  ۳ -  آباداني ها (۱۳۷۱)
  ۴ -  دايان باخ (۱۳۷۱)
  ۵ -  پرنده آهنين (۱۳۷۰)
  ۶ -  پيكرتراش ـ از عوج تا اوج (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ابراهيم خليل الله (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بلوف (۱۳۷۲)
  ۲ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)
  ۳ -  ديدار در استانبول (۱۳۷۰)
  ۴ -  شهر در دست بچه ها (۱۳۷۰)
  ۵ -  پيشتازان فتح (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   مجري دكور   دكور   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.