سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد اصغری

 

فيلم شناسی :   گروه كارگرداني (۱) / آرشيو صدا (۱) / بازيگر (۱) / دستيار طراح صحنه و لباس (۱) / گروه صحنه و لباس (۲) / دستيار صحنه (۱) / لابراتوار (۱) / چاپ (۷) / ظهور (۶) / ظهور نگاتيو (۲) / سانسيتومتري  (۵) فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   آرشيو صدا   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   سانسيتومتري  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پنجشنبه آخر ماه (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   آرشيو صدا   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   سانسيتومتري  
 1. آرشيو صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   آرشيو صدا   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   سانسيتومتري  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گشت ارشاد (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   آرشيو صدا   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   سانسيتومتري  
 1. دستيار طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گشت ارشاد (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   آرشيو صدا   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   سانسيتومتري  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  گشت ارشاد (۱۳۹۰)
  ۲ -  چراغ قرمز (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   آرشيو صدا   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   سانسيتومتري  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  يكي مي خواد باهات حرف بزنه (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   آرشيو صدا   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   سانسيتومتري  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كنعان (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   آرشيو صدا   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   سانسيتومتري  
 1. چاپ  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)
  ۲ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)
  ۳ -  چه كسي امير را كشت (۱۳۸۴)
  ۴ -  زمستان است (۱۳۸۴)
  ۵ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۶ -  سلام به انتظار (۱۳۷۴)
  ۷ -  فاتح (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   آرشيو صدا   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   سانسيتومتري  
 1. ظهور  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)
  ۲ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)
  ۳ -  چه كسي امير را كشت (۱۳۸۴)
  ۴ -  زمستان است (۱۳۸۴)
  ۵ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۶ -  سلام به انتظار (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   آرشيو صدا   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   سانسيتومتري  
 1. ظهور نگاتيو  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چهره (۱۳۷۴)
  ۲ -  بيقرار (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   آرشيو صدا   بازيگر   دستيار طراح صحنه و لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   لابراتوار   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   سانسيتومتري  
 1. سانسيتومتري  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)
  ۲ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)
  ۳ -  راز شب باراني (۱۳۷۹)
  ۴ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۵ -  سيب (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.