سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كيومرث محمودی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / گروه فيلمبرداري (۲) / دستيار فيلمبردار (۱۲) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / گروه فني (۴) / امور فني  (۵) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  عطش (۱۳۸۱)
  ۲ -  سكوت كوهستان (۱۳۷۴)
  ۳ -  حامي (۱۳۷۳)
  ۴ -  سلام سرزمين من (۱۳۶۷)
  ۵ -  خانه ابري (۱۳۶۵)
  ۶ -  ياد (۱۳۶۲)
  ۷ -  فرار از بند (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پل سيزدهم (۱۳۸۳)
  ۲ -  ماه پيشوني (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  سلام سرزمين من (۱۳۶۷)
  ۲ -  پرواز در شب (۱۳۶۵)
  ۳ -  ياد (۱۳۶۲)
  ۴ -  زنده باد..... (۱۳۵۸)
  ۵ -  فرار از بند (۱۳۵۷)
  ۶ -  مبارزي در نيمه راه/شب بازيگران (۱۳۵۷)
  ۷ -  مرثيه (۱۳۵۶)
  ۸ -  فرار از بهشت (۱۳۵۳)
  ۹ -  نبرد عقاب ها (۱۳۵۳)
  ۱۰ -  غريب (۱۳۵۲)
  ۱۱ -  گريز از مرگ (۱۳۵۲)
  ۱۲ -  هلوي پوست كنده (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عطش (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  سيرك بزرگ (۱۳۷۰)
  ۲ -  شناسايي (۱۳۶۶)
  ۳ -  خانه ابري (۱۳۶۵)
  ۴ -  تعصب (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  ماه پيشوني (۱۳۷۴)
  ۲ -  حسنك (۱۳۷۰)
  ۳ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۴ -  زنجيري (۱۳۵۲)
  ۵ -  دشت سرخ (۱۳۴۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.