سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی موسوی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / دستيار طراح صحنه (۱) / طراح صحنه و لباس (۴) / طراح صحنه (۷) / گروه صحنه (۱) / گروه صحنه و لباس (۱) / دستيار صحنه (۱) / چهره پرداز (۴) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   چهره پرداز   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قطار كودكي (۱۳۸۱)
  ۲ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   چهره پرداز   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آفتاب بر همه يكسان مي تابد (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   چهره پرداز   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  به دنيا آمدن (۱۳۹۴)
  ۲ -  كربلا جغرافياي يك تاريخ (۱۳۹۳)
  ۳ -  ناهيد (۱۳۹۳)
  ۴ -  حق سكوت (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   چهره پرداز   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. طراح صحنه  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  قهرمان (۱۳۹۹)
  ۲ -  مردن در آب مطهر (۱۳۹۸)
  ۳ -  زهرمار (۱۳۹۷)
  ۴ -  شكستن همزمان بيست استخوان (۱۳۹۷)
  ۵ -  پيلوت (۱۳۹۶)
  ۶ -  آذر (۱۳۹۵)
  ۷ -  ويلايي ها (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   چهره پرداز   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نوروز (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   چهره پرداز   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تيك (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   چهره پرداز   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   چهره پرداز   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. چهره پرداز  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  فرزند صبح (۱۳۸۷)
  ۲ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۳ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۴ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   چهره پرداز   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   چهره پرداز   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شراره (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه   چهره پرداز   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دلخون (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.