سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهرزاد پويا

 

فيلم شناسی :   منشي صحنه (۱) / تدوين (۱۴) / دستيار تدوين (۱) / صدابردار (۱) / ميكس (۴) / امور فني صدا (۲) / افكت (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   منشي صحنه   تدوين   دستيار تدوين   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  باشو غريبه كوچك (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   تدوين   دستيار تدوين   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. تدوين  : (۱۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خواب آب (۱۳۹۴)
  ۲ -  كوچه ملي (۱۳۸۹)
  ۳ -  ريسمان باز (۱۳۸۶)
  ۴ -  سينه سرخ (۱۳۸۵)
  ۵ -  گناه من (۱۳۸۵)
  ۶ -  جنگ كودكانه (۱۳۸۳)
  ۷ -  شهر زيبا (۱۳۸۲)
  ۸ -  واكنش پنجم (۱۳۸۱)
  ۹ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  چريكه هورام (۱۳۷۸)
  ۱۱ -  سفر به چزابه (۱۳۷۴)
  ۱۲ -  نجات يافتگان (۱۳۷۴)
  ۱۳ -  پناهنده (۱۳۷۲)
  ۱۴ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   تدوين   دستيار تدوين   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. دستيار تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زمان از دست رفته (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   تدوين   دستيار تدوين   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زير بامهاي شهر (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   تدوين   دستيار تدوين   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. ميكس  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سگ كشي (۱۳۷۹)
  ۲ -  بهترين باباي دنيا (۱۳۷۰)
  ۳ -  در آرزوي ازدواج (۱۳۶۹)
  ۴ -  دوران سربي (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   تدوين   دستيار تدوين   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. امور فني صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در آرزوي ازدواج (۱۳۶۹)
  ۲ -  سايه خيال (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   تدوين   دستيار تدوين   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دوران سربي (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   تدوين   دستيار تدوين   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   افكت   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.